Izvinjavamo se zbog neugodnosti, uskoro web stranica se vraća za korisnike! We apologize for the inconvenience, soon the website is back for users!

00

Days

00

Hours

00

Minutes

00

Seconds

Molimo Vas da nas kontaktirate na sljedeće / Please contact us using the following:

Adresa / Address:        ATEX d.o.o. Sarajevo

                                    71000 Sarajevo

                                    Mula Mustafe Bašeskije br. 7

Tel/Fax:      +387-33-570-881

 

Opšti upiti / General inquiries: info@atexdoo.com

Prodaja / Sales inquiries: sales@atexdoo.com

Prodaja Enterprise DJI dronova / Sale of Enterprise DJI drones: dji@atexdoo.com

Prodaja opreme za spašavanje / Search and rescue equipment: sar@atexdoo.com

Prodaja zaštitne opreme / PPE safety equipment inquiries: zastitnaoprema@atexdoo.com

Prodaja avionske opreme / Sale of aircraft equipment: aviation@atexdoo.com

Proizvodnja padobrana / Parachute production: parachutes@atexdoo.com

Proizvodnja tuba / Tubes production: tubes@atexdoo.com